Les salons
internationaux

Hong Kong HONG KONG INTERNATIONAL DIAMOND, GEM & PEARL SHOW

Asia World Expo

Genêve GEMGENEVE

Palexpo

Hong Kong JUNE HONG KONG JEWELLERY & GEM FAIR

Hong Kong Convention & Exhibition center

Hong Kong SEPTEMBER HONG KONG JEWELLERY & GEM FAIR

Asia World Expo